Rodzice z minimum jednym dzieckiem, mogą liczyć na korzystne uprawnienia stosowane przez państwo

Posted on 31/08/2019 9:13pm

Przyszłościowym celem polityki państwa jest poprawienie się sytuacji przyrostu naturalnego w kraju. W dzisiejszej sytuacji fazy spadku liczby urodzeń, polityka rządzących tworzy różnego rodzaju projekty zachęcające rodziców do posiadania dzieci. Rok rocznie, wsparcie przyznawane z budżetu państwa dla rodzin z dziećmi, jest ustawicznie rozszerzane.
podatki z poprzednich lat
Author: osseous
Source: http://www.flickr.com
W 2012 roku ojcowie otrzymali podarunek w postaci zwiększenia dni urlopu ojcowskiego, z z 7 do 14 dni. Kolejny rok przyniósł dość znaczące zmiany systemowe: jednorazowa zapomoga wypłacana przy urodzeniu dziecka, tzw. zmiana systemowa pn. "becikowe".

Jeśli jesteś zdania, że informacje zawarte w opisywanym tekście są warte Twojej uwagi, kliknij tutaj - ten unikalny serwis www też Cię zafrapuje!

podatek
Author: Wilson Hui
Source: http://www.flickr.com
Zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dzieci - Zwiększenie dni urlopu macierzyńskiego do roku czasu. Obecny rok to czas rewolucyjnych zmian. Najbardziej spektakularną zmianą było wdrożenie Karty Dużej Rodziny. Poza tym ulgi na dzieci wzrosły o 20% a także wprowadzono przepis mówiący o tym, że niewydatkowana ulga nie przepada. Czynnik finansowy ma zatem wpływać na zwiększenie liczby dzieci w rodzinie. Nowe regulacje mają również zmniejszać liczbę osób zatrudniających się na czarno i upowszechniać legalne zatrudnienie, dlatego, że osoby zatrudniane bez jakiejkolwiek umowy o pracę, nie otrzymują ulgi podatkowej i nie mają dostępu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto zniżka prorodzinna, będzie najbardziej opłacalna dla rodziców z niskimi zarobkami. Teraz, aby rodzic samotnie wychowujący np. dwoje dzieci wykorzystał całkowity należny zwrot podatku, musi mieć roczny przychód na poziomie 15 445 zł.

Z kolei w sytuacji obojga rodziców, jest to kwota 18 534 zł. Kolejnym zyskiem, ma być szybszy zwrot podatku, dla tzw. dużych rodzin.

Jeśli nie jesteś pewien, czy zamieszczone na tej stronie informacje są dość rzetelne, to zobacz źródło, które zostało wykorzystane do stworzenia tego artykułu.

Bardzo łatwy w użyciu program wspierający wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych PIT 2014, ułatwi błyskawiczne odzyskanie pieniędzy nadpłaconych fikusowi. Osoby korzystające z bonifikaty, będą czekać najwyżej do 30 dni, od chwili rozliczenia z urzędem skarbowym , a nie 3 miesiące, jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.