Rodzice z minimum jednym dzieckiem, mogą liczyć na korzystne uprawnienia stosowane przez państwo

Posted on 23/06/2022 12:40pm

Przyszłościowym celem polityki państwa jest poprawienie się sytuacji przyrostu naturalnego w kraju. W dzisiejszej sytuacji fazy spadku liczby urodzeń, polityka rządzących tworzy różnego rodzaju projekty zachęcające rodziców do posiadania dzieci. Rok rocznie, wsparcie przyznawane z budżetu państwa dla rodzin z dziećmi, jest ustawicznie rozszerzane.

podatki z poprzednich lat
Author: osseous
Source: http://www.flickr.com
W 2012 roku ojcowie otrzymali podarunek w postaci zwiększenia dni urlopu ojcowskiego, z z 7 do 14 dni. Kolejny rok przyniósł dość znaczące zmiany systemowe: jednorazowa zapomoga wypłacana przy urodzeniu dziecka, tzw. zmiana systemowa pn. "becikowe".

Jeśli jesteś zdania, że informacje zawarte w opisywanym tekście są warte Twojej uwagi, kliknij tutaj - ten unikalny serwis www też Cię zafrapuje!podatek
Author: Wilson Hui
Source: http://www.flickr.com
Zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dzieci - Zwiększenie dni urlopu macierzyńskiego do roku czasu. Obecny rok to czas rewolucyjnych zmian. Najbardziej spektakularną zmianą było wdrożenie Karty Dużej Rodziny. Poza tym ulgi na dzieci wzrosły o 20% a także wprowadzono przepis mówiący o tym, że niewydatkowana ulga nie przepada. Czynnik finansowy ma zatem wpływać na zwiększenie liczby dzieci w rodzinie. Nowe regulacje mają również zmniejszać liczbę osób zatrudniających się na czarno i upowszechniać legalne zatrudnienie, dlatego, że osoby zatrudniane bez jakiejkolwiek umowy o pracę, nie otrzymują ulgi podatkowej i nie mają dostępu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto zniżka prorodzinna, będzie najbardziej opłacalna dla rodziców z niskimi zarobkami. Teraz, aby rodzic samotnie wychowujący np. dwoje dzieci wykorzystał całkowity należny zwrot podatku, musi mieć roczny przychód na poziomie 15 445 zł.

Z kolei w sytuacji obojga rodziców, jest to kwota 18 534 zł. Kolejnym zyskiem, ma być szybszy zwrot podatku, dla tzw. dużych rodzin.zobacz źródło (http://cpsens.pl/)Bardzo łatwy w użyciu program wspierający wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych PIT 2014, ułatwi błyskawiczne odzyskanie pieniędzy nadpłaconych fikusowi. Osoby korzystające z bonifikaty, będą czekać najwyżej do 30 dni, od chwili rozliczenia z urzędem skarbowym , a nie 3 miesiące, jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.