Sprawdzanie nowej osoby na pracownika w przedsiębiorstwie

Posted on 01/09/2020 4:44pm

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło schemat nowelizacji, jaki ma włączać przeistoczenia dotyczące umowy o pracę zawartej na okres tymczasowy. Podpisywanie umowy na próbę jest komfortowe przede wszystkim dla chlebodawcy, który ma możliwość zweryfikować przydatność kandydata do późniejszej profesji, lecz również dla pracownika. On także będzie miał okazję dostrzec, czy pełnione obowiązki mu pasują i zadecydować, czy pragnie być zatrudniony właśnie w tej firmie. Testowanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa może być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli pracodawca potrzebuje, może ten czas skrócić, lecz nie przeciągnąć.


Praca na okres próbny
Author: Open Knowledge Foundation Deutschland
Source: http://www.flickr.com
Dotąd umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, jedynie tworzyła możność nawiązania takiej odmiany stosunku pracy przed zawarciem umowy na czas dokładny, nieoznaczony, lub na czas przeprowadzania wskazanej pracy. Ta transformacja powoduje, iż umowę na czas próbny trzeba traktować na równi z różnymi gatunkami umów o pracę.

Sympatykom rzetelnej informacji zalecam ten artykuł, gdyż nie dość, że mówi on o pokrewnej problematyce, to robi to też w niesamowicie zajmujący sposób. Kliknij i zobacz!

Równolegle nie nakłada to na chlebodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. W dalszym ciągu pracodawca i pracownik mają prawo wybierać, która z umów zostanie zawarta. Efektem takiej przemiany jest także modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z jakim każda ze stron będzie upoważniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wymówieniem.


Podejmując zatrudnienie w firmie, podpisujemy przeróżne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większa część ludzi ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, chlebodawca ma obowiązek rozpocząć rozliczać i odprowadzać składki ZUS (zobacz bdo firma jednoosobowa) . Jednak mało ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki winny być płacone, a jeszcze mniejsza ilość pracowników posiada świadomość, że są sytuacje, w jakich nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania płatnicze wobec ZUS. Składki obligatoryjne, które pracodawca musi odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wielkość liczona jest na podłożu gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki liczone są na podstawie współczynników.

Tags: praca, PRacownik, pracodawca